Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Porečki zaliv

Kako je već rečeno, Porečki zaliv koji predstavlja potopljeno ušće Porečke reke, poseban je deo Ribarskog područja „Đerdap“. Ovaj zaliv ima uvek dobar priliv sveže vode, dnevno mešanje vode strujama i vetrom i dobru mineralizaciju i kao takav mesto je visoke organske produkcije svih ekosistemskih komponenti (plankton, makrofitska vegetacija, makrozoobentos i ribe). On nesumnjivo ima važno mesto u prirodnoj produkciji fitofilnih autohtonih i alohtonih vrsta riba i stoga predstavlja verovatno najveće prirodno plodište i rastilište fitofilnih vrsta riba na celom ribarskom području „Đerdap“, te je stoga do sada bilo isključeno iz privrednog ribolova, osim posebnih vidova ribolova koji su predstavljali izlov alohtonih vrsta riba (npr., tolstolobika).

Porečki zaliv

Porečki zaliv

Podaci dobijeni u uzorcima 2010. godine pokazuju da tolstolobici, koji dolaze u Porečki zaliv i koncentrišu se u njemu zbog priliva sveže vode i visoke produkcije planktona, učetvorostručuju biomasu, a verovatno i nekoliko puta uvećavaju prirodnu produkciju, budući da imaju brz rast (uzorak ne daje pravu sliku o stvarnoj produkciji tolstolobika zbog ujednačenog seta mrežarskih alata kojima je vršen njihov izlov u vreme izvođenja terena radi prikupljanja uzoraka za ovaj Program upravljanja ribarskim područjem). Visoka biomasa i produkcija deverike i visoka biomasa šarana (koji je ovde bio zastupljen gotovo isključivo jednogodišnjom, 0+ mlađi) ukazuju na povoljne hranidbene uslove na tom delu ribarskog područja, a ukupna produkcija koja je procenjena može se oceniti zadovoljavajućom i pored nedostataka ili stvarne strukture uzorka u jesenjem periodu godine, kad je on uziman, a koji se sastoji uglavnom od jednogodišnje mlađi svih vrsta riba (samo je uzorak deverike sadržao i odrasle primerke ulovljene mrežarskim alatima tokom izlova tolstolobika).

Kako je Porečki zaliv prirodno plodište fitofilnih vrsta riba, neophodno je obezbediti njegovu funkcionalnost, koja je zadnjih godina umnogome ugrožena naturalizacijom obe vrste tolstolobika (sivog i belog), koji takođe u Porečkom zalivu u periodu juli – avgust dolaze na mrest i svojom masovnom pojavom i velikom komadnom veličinom vrlo uspešno konkurišu drugim fitofilnim vrstama riba za supstrat, tj. prostor plodišta. Stoga je neophodno u vreme mresta tolstolobika i njegove masovne pojave na plodištu, a po prolasku vrhunca mresta autohtonih vrsta riba, organizovati izlov matičnih primeraka tolstolobika mrežama velikog okca (80 mm i većeg), kako bi se smanjio njihov broj, produkcija i uticaj na autohtone vrste riba. Taj izlov ovih dveju alohtonih vrsta ne treba da bude bilo čime ograničen u pogledu količine koju treba izloviti.