Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Područje Donjeg Milanovca

Ovo područje obuhvata deo ribarskog područja Nacionalnog parka „Đerdap“ od Pesače i Gospođinog vira do Kazana i obuhvata Donjomilanovačku dolinu. Ukupna godišnja produkcija računata je na površinu od oko 17000 ha.

Pokazatelji stanja ribljeg fonda na delu ribarskog područja „Đerdap“ u području Donjeg Milanovca ukazuju na sasvim dobro stanje i pored toga to i ovaj uzorak ima ograničenja u pogledu strukture kod pojedinih ribolovono značajnih vrsta riba koje ili nisu zastupljene u uzorku (npr., šaran) ili nisu sa dovoljnim brojem uzrasnih klasa prisutni u uzorku iz koga su se vršile procene stanja (npr., babuška, deverika, krupatica, bodorka i smuđ). Ipak, i godišnja prirodna produkcija koja je zbirno na nivou od oko trećine biomase, i ukupna godišnja produkcija ovog dela ukazuju da je stanje ribljeg fonda sasvim zadovoljavajuće.

U odnosu na period 2006. – 2010. godina, biomasa na ovom delu ribarskog područja Nacionalnog parka „Đerdap“ je oko 60% veća, a godišnja prirodna produkcija je oko 20% manja. Manja prirodna produkcija iz uzorka 2010. godine verovatno je posledica već pomenutih manjkavosti uzoraka (nedovoljno uzrasnih klasa smuđa i babuške i odsustvo šarana kao najproduktivnijih ribolovno atraktivnih vrsta riba).