Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Područje Dobre

Ovo područje obuhvata deo Ribarskog područja „Đerdap“ od početka, kod Golubačkog grada, preko područja Brnjice i Dobre, do Pesače i početka klisure Gospođin vir. Ribarstveni parametri dati su na osnovu uzoraka mlađi uzetih elektroagregatom sa ušća Brnjičke i Dobranjske reke i iz područja Čezave (km 1026.5) i uzoraka starijih uzrasnih klasa dobijenih korišćenjem mrežarskih ribolovnih alata na području Dobre.

Pokazatelji stanja ribljeg fonda na ovom području karakterišu ga kao najbogatije u okviru ribarskog područja „Đerdap“. Mađutim, imajući u vidu da u uzorcima iz celog područja postoje nedostaci vezani za prisustvo potrebnog broja vrsta i njihovih uzrasnih klasa neophodni da bi se rezultati ovih procena mogli smatrati visoko pouzdanim (ovde je to slučaj, npr., sa uzorcima kečige, mrene, bucova, šarana i skobalja), može se samo na osnovu nivoa godišnje produkcije od oko trećine biomase reći da je stanje ribljeg fonda na tom području zadovoljavajuće, a dobijene okvirne procene i na ovom, i na ostalim delovima ribarskog područja poslužiće samo kao osiguranje održivosti stope eksploatacije ribljeg resursa u odnosu na postojeći ili mogući ribolovni pritisak (opterećenje resursa).

U poređenju sa podacima iz perioda 2006. – 2010., vrednosti biomase i prirodne godišnje produkcije na ovom delu ribarskog područja su preko četiri puta veći, a godišnje prirodne produkcije oko dva puta veći. To takođe govori u prilog dobrom stanju ribljeg fonda ovog dela ribarskog područja.