Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Đerdapska akumulacija

Đerdapska akumulacija sastoji se iz tri dolinska proširenja (Ljupkovsko, Donjomičlanovačko, Oršavsko) povezana međusobno tesnacima (Gospođin vir, Kazan). Kako ovakva hidromorfologija određuje pojedine međusobno povezane, ali istovremeno i prepoznatljive delove ribarskog područja, u ovom Programu upravljanja ono je tretirano kroz tri odvojene sekcije, kao i u srednjoročnom Programu ribarstva na ribarskom području „Đerdap“ za period 2006. – 2010. godine. Time je moguće izvršiti praćenje stanja ribljih resursa ovog ribarskog područja u dužem vremenskom periodu.

Pored ove tri sekcije, kao zasebna celina uzeto je ušće Porečke reke, odnosno Porečki zaliv, koji je u proteklom periodu predstavljao najveće prirodno plodište i rastilište riba, ali i zimovnik na ovom ribarskom području i vrednosti biomase i prirodne produkcije koje su u okviru njega dobijene ne predstavljaju odliku ostalih, ribolovnih (ribilovu dostupnih, tj. za ribolov dozvoljenih) voda tog ribarskog područja.