Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Porečka reka

Porečka reka najveća je pritoka Dunava u području prve Đerdapske akumulacije. Uliva se u Dunav kod km 988 u ušće koje je duboko unutra potopljeno akumulacijom i obrazuje veliki Porečki zaliv, dubok 4 km, da bi tek od sela Mosna uzvodno Porečka reka imala svoj tok i zajednicu riba. Porečki zaliv zbog svojih hidromorfoloških i bioloških odlika, a pre svega zbog priliva sveže vode Porečkom rekom predstavlja važno plodište riba Đerdapske akumulacije, a Porečka reka ima relativno nisku temperaturu vode i visoku koncentraciju rastvorenog kiseonika. To omogućava bogatstvo i raznovrsnost njene faune riba.