Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Zlatica

Zlatica je potok koji se na km 993 uliva direktno u Dunav. Njegova voda je umereno topla i umerenog sadržaja rastvorenog kiseonika, a jedina vrsta za koju je 2010. godine bilo utvrđeno da u njoj živi je potočna mrena, čija je struktura populacije solidna, ali je zbog male veličine reke i produkcija mala…

Zlatica

Zlatica

Istraživanjima reke Zlatice sprovedenim u periodu od 2011. godine do danas utvrđeno je da i u njenim izvorišnim delovima živi i malobrojna populacija autohtone potočne pastrmke Salmo cf. trutta dunavske linije, crnorečkog haplotipa Da23c. I u Zlatici se još nalazi u čistoj populaciji, bez dodatnih varijanti kao poseldice poribljavanja. Imajući u vidu da je i ova autohtona populacija potočne pastrmke jako mala, da je vodni režim Zlatice isto tako izrazito neujednačeni da u letnjem periodu ona gotovo sasvim presušuje, te da je ovaj haplotip uskog rasprostranjenja i ekskluzivno postoji u Istočnoj Srbiji, neophodno je i za Zlaticu uvesti mere potpune zaštite fonda potočne pastrmke u njoj od bilo kakvog uticaja, uključujući i ribolovno korišćenje. Obzirom na malobrojnost i malu veličinu potočne pastrmke i njenu usku rasprostranjenost samo u izvorišnom području u Zlatici, a otud i njenu neatraktivnost u pogledu ribolovnog korišćenja fonda potočne pastrmke, negativni efekti ove zabrane mogu se zanemariti.