Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Ratarska reka

Ratarska reka je mali potok. Uliva se u reku Zlaticu na početku sela Oreškovica i zajedno se ulivaju u Dunav uzvodno od Donjeg Milanovca, na km 992. Njeno naselje čini samo potočna mrena, a odlike vode ukazuju da nema veliki potencijal za modifikaciju i privođenje ribolovnoj atraktivnosti.

Ratarska reka

Ratarska reka