Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Velika i Mala Boljetinska reka

Boljetinska reka je pritoka Đerdapske akumulacije koja se u nju uliva nizvodno od Lepenskog vira, na km 1003.5 i po svojoj zajednici riba ne nosi nikakvu ribolovnu atraktivnost. Nastaje spajanjem Velike i Male Boljetinske reke kod sela Boljetin. Obe reke imaju u zajednici riba elemente gornjeg ritrona (salmonidnih voda) i sasvim zadovoljavajuće fizičko-hemijske odlike vode, osim relativno visoke temperature vode (preko 20 oC). Njihova ihtiofauna sastoji se od klena, pliske, pijora i potočne mrene.

Istraživanjima Male Boljetinske reke sprovedenim u periodu od 2011. godine do danas utvrđeno je da u njenim izvorišnim delovima živi malobrojna populacija autohtone potočne pastrmke Salmo cf. trutta dunavske linije, crnorečkog haplotipa Da23c. Ona se još nalazi u čistoj populaciji, bez dodatnih varijanti koje su obično pokazatelj poribljavanja vršenih u prošlosti. Imajući u vidu da je ova autohtona populacija potočne pastrmke jako mala, da je vodni režim ove reke izrazito neujednačen, posebno u letnjem periodu, kada ona gotovo sasvim presušuje, te da je ovaj haplotip uskog rasprostranjenja i ekskluzivno postoji u Istočnoj Srbiji, neophodno je uvesti mere njegove potpune zaštite od bilo kakvog uticaja, uključujući i ribolovno korišćenje.

Obzirom na malobrojnost i malu veličinu potočne pastrmke i njenu usku rasprostranjenost samo u izvorišnom području u Maloj Boljetinskoj reci, a otud i neatraktivnost ove reke u pogledu ribolovnog korišćenja fonda potočne pastrmke u njoj, negativni efekti ove zabrane mogu se zanemariti.