Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Dobranska reka

Dobranska reka uliva se u Dunav kod sela Dobra, na km 1021 i celim svojim tokom predstavlja malu reku, širine do 3 m, u kojoj dominira klen. Ušće Dobranske reke potpljeno je akumulacijom i predstavlja zaliv Dunava. Njen deo toka koji je uzet u obzir za izračunavanje apsolutne godišnje produkcije procenjen je na oko 10 km.

Dobranska reka

Dobranska reka