Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Brnjička reka

Brnjička reka je prva pritoka Dunava u području Nacionalnog parka „Đerdap“ i uliva se kod sela Brnjica, km 1033. U svom donjem toku, u dužini od oko 3 km od ušća u Dunav, pod određenim je uticajem zajednica riba Dunava, ali i ona svojim ribljim fondom utiče na deo neposredno oko ušća u Dunav. Uzvodni klisurski deo Brnjičke reke je u prvom stepenu u kojoj je svaka aktivnost (sem naučno-istraživačke) zabranjena. To je salmonidna voda koja zbog male veličine i sadašnjih preliminarnih podataka o strukturi zajednice riba ni ne predstavlja ribolovno atraktivnu vodu, ali može biti od konzervacionog značaja ukoliko se istraživanjima pokaže da za to ima osnova. Celim tokom ova reka ima hladnu i kiseonikom bogatu vodu pogodnu za predstavnike zajednice riba gornjeg ritrona.

Istraživanjima Brnjičke reke vršenim u periodu od 2011. godine do danas utvrđeno je da se potočna pastrmka u ovoj reci javlja isključivo s jeseni i da je po svojoj genetskoj strukturi to pastrmka atlantske linije. Njen karakter nije do kraja jasan. Pretpostavlja se da je njena pojava u Brnjičkoj reci posledica aklimatizacije u vodama Dunava i uzvodnih migracija na mrest u Brnjičku reku.

Potrebna su dodatna istraživanja da bi se ova pretpostavka potvrdila ili opovrgla.