Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Cenovnici

English

Privredni ribolov

– Godišnja dozvola za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2017. godinu – 70.000,00 dinara – Odluka

 

Rekreativni ribolov

– Dnevna dozvola – 1.000,00 dinara

– Nedeljna dozvola – 2.000,00 dinara

– Godišnja dozvola – 5.000,00 dinara

 

Dozvole za privredni i rekreativni ribolov se mogu kupiti radnim danima od 7 do 15 časova u upravnoj zgradi JP „Nacionalni park Đerdap“