Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Hidrološka karta

English

Hidrološka karta RP "Đerdap"

Hidrološka karta RP „Đerdap“

Pored ribolovnih voda Dunava od km 940 do km 1040, Ribarsko područje „Đerdap“ obuhvata i desne pritoke Dunava koje se u teritoriju Nacionalnog parka „Đerdap“ slivaju iz zaleđa Đerdapske klisure: Brnjička reka, Čezava, Leva i Desna Dobranska reka, Pesača, Velika i Mala Boljetinska reka, Ratarska reka i Zlatica, Porečka reka, Kosovica i Kašajna. Iznad Donjeg Milanovca postoji Zlatno jezero, nastalo tektonskim dejstvom na izvorišnom delu Papreničkog potoka.

Pored ovih pritoka postoji i manji broj potoka koji nemaju stalno vode, tj. presušuju u letnjim mesecima i ne predstavljaju stalna staništa riba.