Izbor jezika:

 JP Nacionalni park Đerdap

Početna

English

Režimi zaštite u kojima se nalaze pojedine ribolovne vode ribarskog područja Đerdap:

  • Čitavim tokom kroz Nacionalni park „Đerdap“ Dunav je u trećem stepenu zaštite, kao i veći deo priobalja, dok je jedan deo priobalja u II stepenu zaštite.
  • Brnjička reka u svom kanjonskom delu po Prostornom planu nalazi se u I stepenu zaštite, dok je nizvodni deo u III stepenu zaštite.
  • Čezava je u III stepenu zaštite.
  • Leva i Desna Dobranska reka nalaze se većim delom u III stepenu zaštite, a malim delom u II stepenu zaštite .
  • Pesača je većim delom u I stepenu zaštite, a gornjim tokom u II stepenu zaštite.
  • Velika Boljetinska reka i Mala Boljetinska reka su u III stepenu zaštite, Mala Boljetinska reka u svom izvorišnom delu, od ulivanja potoka Ogašu Kazan, uzvodno zbog proglašenja posebnog staništa riba zabranjuje se u njoj svaki vid ribolova.
  • Ratarska reka je čitavim tokom u III stepenu zaštite kao i deo Zlatice do izvorišnog dela gde je zbog proglašenja posebnog staništa riba zabranjen svaki oblik ribolova.
  • Porečka reka samo malim tokom na prostoru Nacionalnog parka „Đerdap“ i taj deo je u III stepenu zaštite.
  • Kašajna i Kosovica nalaze se u III stepenu zaštite.
  • Zlatno jezero nalazi se u II stepenu zaštite.